Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Świetlica

Szczegóły

Godziny pracy świetlicy szkolnej

poniedziałek - piątek

od godz. 700 do godz. 1700

 


Opłata za obiady

KOSZT OBIADU od 1 września 2017 r. WYNOSI - 4,00 zł.

Wpłaty należy dokonać do 15 każdego miesiąca

 na konto:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. 1 Maja 15
nr konta 80-1020-3352-0000-1002-0193-3795

Prosimy o umieszczenie na dowodzie wpłaty w tytule następujących danych:
 Imię i nazwisko dziecka, klasa…………….
Opłata za obiady za miesiąc ......................

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie,
uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów !!!

Żeby ponownie znaleźć się na liście stołowników,
należy uregulować zaległą kwotę.


 

Obiady!!!

Prosimy dzieci i uczniów o przestrzeganie poniższych godzin wydawania obiadów:

PRZERWA KLASY
11.25 - 11.40  I, IIIc
11.45  "0"
12.25 - 12.40  II, III
13.25 - 13.40  IV, V


 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW SZKOLNYCH

 1. Zapisy na obiady na podstawie pisemnej deklaracji. (pobierz Kartę zgłoszenia dziecka na obiady)
 2. Opłata za obiady wynosi  4,00 zł za jeden pełny posiłek.
 3. Istnieje możliwość wykupienia samych drugich dań bądź samych zup.
 4. Rezygnacje z obiadów na piśmie od pierwszego następnego miesiąca (pobierz Kartę rezygnacji dziecka z obiadów).
 5. Nieobecności z tytułu wycieczek szkolnych całej klasy zgłasza Wychowawca .
 6. Nieobecności z tytułu zawodów sportowych, konkursów  zgłasza nauczyciel pełniący opiekę nad uczniami.
 7. W przypadku doraźnej nieobecności ucznia korzystającego z obiadów informację należy przekazać bezpośrednio lub telefonicznie do Pani Grażyny Malińskiejintendentki do godz. 9.00 w danym dniu nieobecności. Niezgłoszenie nieobecności spowoduje naliczenie należności za przygotowany posiłek
 8. Płatności za obiady przyjmowane będą z dołu (po zakończeniu miesiąca i rozliczeniu zgłoszonych  nieobecności) w terminie do 15-tego następnego miesiąca z wyjątkiem miesiąca grudnia i czerwca. Uczniowie korzystający z obiadów po zakończeniu każdego miesiąca otrzymają rozliczenie na podstawie, którego należy dokonywać płatności. Reklamacje  do otrzymanych rozliczeń rozpatrywane będą w terminie 5 dni od wydania rozliczeń.
 9. W miesiącu grudniu i czerwcu płatności należy wnieść do końca miesiąca.
  (za obiady wydane w miesiącu grudniu, płatność  do 31 grudnia, za obiady wydane w czerwcu płatność do 30 czerwca).
 10. Nieopłacenie obiadów w/w terminie będzie skutkować skreśleniem z listy uczniów uprawnionych do korzystania ze stołówki szkolnej. Warunkiem ponownego korzystania z posiłków jest uregulowanie zaległej kwoty.
 11. Wpłat za obiady należy dokonywać przelewem na konto:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. 1 Maja 15
nr konta 80-1020-3352-0000-1002-0193-3795

Prosimy o umieszczenie na dowodzie wpłaty w tytule następujących danych:

 Imię i nazwisko dziecka, klasa…………….
Opłata za obiady za miesiąc ......................

 Pobierz:

>> Karta zgłoszenia dziecka na obiady <<

>> Karta rezygnacji z obiadów <<


   
© ALLROUNDER