Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
godlo.jpg

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szczegóły

logo czyt

 

 

 

 

Zapraszamy się do zapoznania z celami

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

    W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15 tys. złotych  na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz).


    NPRCz jest programem rządowym, który przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.


    W dniu 6 października 2015 r. została zatwierdzona uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” obejmującego lata 2016-2020. Realizuje go Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym celem Programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.


    Dzięki temu Programowi zwrócono szczególną uwagę na czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury. To jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia. Nowo zakupione książki przyczynią się do zwiększenia zainteresowań uczniów czytaniem na każdym etapie edukacji. Każdy uczeń powinien mieć łatwy dostęp do książek, które go zainteresują, wciągną, zaintrygują. Jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów rozwijania u dziecka zainteresowań, kompetencji czytania ze zrozumieniem oraz kształtowania u niego nawyku czytania i spowodowania, aby sięgało po książki również w dorosłym życiu.


    W ramach realizacji programu biblioteka szkolna wzbogaciła się o 938 egzemplarzy ciekawych książek, nowości wydawniczych z następujących  dziedzin: literatura piękna, technika, ekologia i przyroda, sport i biografie znanych piłkarzy, papieroplastyka i różne techniki dekorowania przedmiotów.


    Nasza szkoła realizuje cele ujęte w rozporządzeniu wydanym  przez Radę Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem głównym  Priorytetu 3 jest:
Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek.
  2. Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.
  3. Wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.
  4. Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznym.   

    W zamian za udzielone wsparcie finansowe nasza szkoła podejmuje szereg działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a podstawowym rezultatem zrealizowanych przedsięwzięć ma być zainteresowanie młodych ludzi czytaniem, które powinno im towarzyszyć także w życiu dorosłym.

   
© ALLROUNDER