Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
godlo.jpg

Organizacje szkole

Szczegóły

Szkolne koło PCK

Szkolne koło PCK w tym roku szkolnym postawiło sobie następujące zadania:

 1. Wspieranie potrzebujących, włączanie się w miejskie, ogólnopolskie oraz światowe akcje na okoliczność wypadków, katastrof, kataklizmów itp.
 2. Angażowanie się we współpracę z Zarządem Rejonowy PCK w Skierniewicach
  i Sekcją Oświaty Zdrowotnej PSSE w Skierniewicach
 3. Promowanie zdrowia, zdrowego stylu życia
  • przeprowadzenie pokazu z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów kl.III
  • przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów kl.VI

   Warto wspomnieć, że w tym roku wiele zadań podejmiemy wspólnie ze
Szkolnym Kołem Wolontariatu 
gdyż mamy wspólny cel, a nasze hasło brzmi:

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Odpowiedzialni za pracę Koła PCK są:
p. Elżbieta Dudkiewicz,
p. Agnieszka Bakalarska
i p. Lidia KamińskaLiga Ochrony Przyrody 

   Członkami Koła są uczniowie z klas 0-III i IV- VI oraz nauczyciele. Opiekunami koła są nauczyciele przyrody. Celem działania SK LOP jest rozszerzanie i pogłębianie wiedzy uczniów o środowisku przyrodniczym, kształtowanie kultury ekologicznej i postaw przejawiających się w gotowości do działań ochroniarskich, przekonanie o odpowiedzialności człowieka za stan środowiska przyrodniczego, prowadzenie stałej współpracy z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody.
   Zadania SK LOP to zainteresowanie zagadnieniami ochrony przyrody, zachęcanie do szanowania i utrzymywania czystości najbliższego środowiska. Cele i zadania SK LOP są realizowane w oparciu o plan pracy na każdy nowy rok szkolny. Uczniowie w każdym roku szkolnym biorą udział w konkursach organizowanych przez Zarząd Okręgu LOP w Skierniewicach: w Ogólnopolskim konkursie dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Mój las”, Turnieju Wiedzy Przyrodniczej i Rajdzie Dnia Ziemi „Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej”.

Opiekunowie:
p. Agnieszka Czarnota - koordynator
p. Wojciech Frączek


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD)

   Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego od 90 lat działającym na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodziców / opiekunów prawnych.


Szkolne koło TPD w tym roku szkolnym postawiło sobie następujące cele:
1. realizowanie zadań z zakresu pomocy i integracji społecznej, edukacji, kultury, ekologii,
2. organizowanie środowiska wychowawczego w miejscu zamieszkania dziecka,
3. zagospodarowanie czasu wolnego uczniów,
4. udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu i kształceniu.
 

W tym roku wiele zadań podejmiemy wspólnie ze Szkolnym Kołem Wolontariatu, PCK.


Opiekunowie:
p. Małgorzata Morawska
p. Urszula Pokora

 


 

Szkolne Koło Wolontariatu

   W 2013 roku w naszej szkole powołano Szkolne Koło Wolontariatu. Wolontariat jest działaniem, które pozwala rozwijać wśród młodzieży postawę alternatywną do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu.

Obecnie Szkolne Koło Wolontariatu współpracuje z:

 1. Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział w Skierniewicach;
 2. Fundacją „Chodźmy Razem” w Skierniewicach;
 3. Centrum Wolontariatu „Wspólna Troska” w Skierniewicach;
 4. Towarzystwem Nasz Dom w Warszawie;
 5. Fundacją „Przyjazny Świat Dziecka” w Warszawie.

Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest:

 • aktywizowanie młodzieży na rzecz działań dla środowiska lokalnego;
 • edukacja społeczna uczniów;
 • integracja ze środowiskiem lokalnym;
 • przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim;
 • rozwijane zainteresowań i umiejętności społecznych;
 • kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka.

 

Opiekunowie:
p.Tomasz Chadamik - koordynator
p. Urszula Pawlak
p. Marzena Kowalik

   
© ALLROUNDER